Home                       Team Info     Contact the Coach     Feedback and Comments
Southline Storm Travel Baseball and Softball
Southline Storm Travel Baseball and Softball
Thursday, March 23, 2023
7:21:53 AMGreenie Board

2007 Greenie Board

Player 6/22/2007 7/22/2007 NA NA NA NA NA Cummulative
Lennertz, Erin 2.800 NA NA NA NA NA NA 2.800
Leavell, Amanda 4.800 1.952 NA NA NA NA NA 2.500
Letson, Isabel 1.200 2.667 NA NA NA NA NA 2.385
Fuerst, Elyse 2.000 NA NA NA NA NA NA 2.000
Kling, Alyssa 2.000 NA NA NA NA NA NA 2.000
Manquen, Miranda 2.000 NA NA NA NA NA NA 2.000
Anderson, Anna 0.800 2.143 NA NA NA NA NA 1.885
Sulzbach, Mercedes 2.400 1.524 NA NA NA NA NA 1.692
Laskowski, Hayley 1.400 1.714 NA NA NA NA NA 1.654
Borowiak, Shannon NA 1.381 NA NA NA NA NA 1.381
Ess, Samantha NA NA NA NA NA NA NA NA
Gajewski, Jacquelyn NA NA NA NA NA NA NA NA
Manuella, Katrina NA NA NA NA NA NA NA NA
Rogacki, Kelsay NA NA NA NA NA NA NA NA
  5 21 NA NA NA NA NA  
Southline Storm Travel Baseball and Softball

Sekuterski.com
Sekuterski.com


 
Powered by
ACS Login
 

 
Coach Tony Sekuterski   |   Buffalo, NY   |   716-310-9893